นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 119 เข้าชมวันนี้
  • 659 เข้าชมเดือนนี้
  • 42,520 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เลขที่ 371 ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)3723-0313
โทรสาร +66(0)3723-0312

ข่าวด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์10 เมษายน 2567 15:52:488
2 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25675 เมษายน 2567 10:13:1430
3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 305 เมษายน 2567 10:12:4021
4 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25673 เมษายน 2567 12:54:0830
5 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา2 เมษายน 2567 17:44:4819
6 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา2 เมษายน 2567 17:42:579
7 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง2 เมษายน 2567 16:10:0221
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมสินค้าประเภทเบียร์ เครื่องดื่มชูกำลัง และบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 130,000 บาท29 มีนาคม 2567 08:41:0232
9 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินคดีกรณีไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา โดยคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM)28 มีนาคม 2567 10:37:3322
10 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)27 มีนาคม 2567 09:25:5619
11 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว25 มีนาคม 2567 21:02:3622
12 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมเงินตราไทยลักลอบหนีศุลกากร มูลค่า 2,000,000 บาท24 มีนาคม 2567 19:10:4137
13 นางจารุวรรณ เหมยากร นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/256723 มีนาคม 2567 18:14:5318
14 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมเงินตราไทยลักลอบหนีศุลกากร มูลค่า 1,000,000 บาท23 มีนาคม 2567 09:20:0543
15 ด่านศุลกากรอรัญประเทศจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ12 มีนาคม 2567 19:26:0231
16 นางจารุวรรณ เหมยากร นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/25676 มีนาคม 2567 11:37:1234
17 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ประเด็นจังหวัดเศรษฐกิจชายแดน5 มีนาคม 2567 17:58:3828
18 นางจารุวรรณ เหมยากร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ 29 กุมภาพันธ์ 2567 18:36:1068
19 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุม หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมบริเวณชายแดน CIQ29 กุมภาพันธ์ 2567 18:35:2053
20 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การเปิด - ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ 1/256729 กุมภาพันธ์ 2567 18:35:3043
21 นางจารุวรรณ เหมยากร ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ27 กุมภาพันธ์ 2567 13:12:5056
22 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับ นายสุริยนต์ ตู้จินดา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน ภายใต้สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย21 กุมภาพันธ์ 2567 17:48:0249
23 ด่านศุลกากรอรัญประเทศเข้าร่วมหารือระหว่างไทย-กัมพูชา เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว13 กุมภาพันธ์ 2567 16:55:1845
24 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับนายระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย13 กุมภาพันธ์ 2567 16:54:4836
25 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง 9 กุมภาพันธ์ 2567 12:52:0351
26 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ "จับกุม สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า" มูลค่าของกลางประมาณ 138,000.- บาท7 กุมภาพันธ์ 2567 10:42:4467
27 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 162 กุมภาพันธ์ 2567 08:28:1051
28 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 31 มกราคม 2567 17:46:4748
29 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมเงินตราซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา30 มกราคม 2567 17:28:2560
30 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ครั้งที่ 1/256724 มกราคม 2567 20:43:0538
31 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านกฎระเบียบภายใต้คณะกรรมการกักพืช24 มกราคม 2567 20:41:3319
32 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/256724 มกราคม 2567 19:50:2114
33 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์บริการการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567 24 มกราคม 2567 19:47:3039
34 พนักงานศุลกากรด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมเงินตราซึ่งนำออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา21 มกราคม 2567 12:34:2663
35 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม20 มกราคม 2567 18:35:0214
36 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 12 ครบรอบปีที่ 4120 มกราคม 2567 18:29:5348
37 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 256719 มกราคม 2567 12:28:1228
38 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออกและผ่านแดนโดยทางรถไฟ19 มกราคม 2567 12:26:0040
39 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ อาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน ประจำเดือนมกราคม 256719 มกราคม 2567 12:22:2511
40 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย19 มกราคม 2567 12:18:1655
41 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 'จับกุม ประเภทเงินตราไทย มูลค่าของกลาง 5,500,000.- บาท'8 มกราคม 2567 17:11:2177
42 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25675 มกราคม 2567 10:29:52112
43 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 25675 มกราคม 2567 10:28:5675
44 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 12/2566 28 ธันวาคม 2566 14:06:5236
45 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567"21 ธันวาคม 2566 17:21:0145
46 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก จังหวัดสระแก้ว21 ธันวาคม 2566 18:30:2122
47 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย20 ธันวาคม 2566 16:40:4326
48 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน7 ธันวาคม 2566 09:17:48109
49 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"5 ธันวาคม 2566 17:00:1556
50 ผู้แทนด่านศุลกากรอรัญประเทศ รับเชิญเป็นวิทยากรในงานปฐมนิเทศกำลังพลบรรจุใหม่ของกรมทหารพรานที่ 1229 พฤศจิกายน 2566 15:34:3043
51 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว26 พฤศจิกายน 2566 18:44:5344
52 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร26 พฤศจิกายน 2566 18:41:5336
53 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา12 พฤศจิกายน 2566 09:54:0260
54 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 111 พฤศจิกายน 2566 21:01:5433
55 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมประชุมหารือ สานสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา สู่การพัฒนาตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน4 พฤศจิกายน 2566 14:46:3769
56 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมประชุมเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างกรุงปอยเปต กับอำเภออรัญประเทศ1 พฤศจิกายน 2566 13:17:3149
57 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ31 ตุลาคม 2566 16:46:4735
58 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมงานพิธีวันสถาปนาหน่วย กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 41 31 ตุลาคม 2566 16:42:5026
59 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เสวนาสภากาแฟและร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/256631 ตุลาคม 2566 16:40:5356
60 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรม "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ"29 ตุลาคม 2566 11:55:2658
61 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมต้อนรับแม่ทัพน้อยที่ 1/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 27 ตุลาคม 2566 15:52:0468
62 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งประธานช่องจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต และประธานช่องจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท24 ตุลาคม 2566 11:00:1227
63 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าเข้าร่วมพิธีวันสถาปนา กองพลมหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ครบรอบ 113 ปี24 ตุลาคม 2566 10:59:3234
64 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะศุลกากรญี่ปุ่น (JICA HQ Mission member on regional Connectivity)19 ตุลาคม 2566 16:46:4749
65 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 2566 16:08:0562
66 คณะ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เข้าศึกษาดูงานพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา13 ตุลาคม 2566 16:07:2165
67 ผู้แทนด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้ความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ประจำปี 256713 ตุลาคม 2566 16:06:2064
68 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28 กันยายน 2566 11:14:4257
69 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ26 กันยายน 2566 14:50:4744
70 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการการพัฒนาทักษะผู้นำเข้าและส่งออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว13 กันยายน 2566 11:18:1546
71 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR "มีแล้วแบ่งปัน"4 กันยายน 2566 18:43:0965
72 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 รุ่น 7130 สิงหาคม 2566 16:44:0346
73 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หลังใหม่30 สิงหาคม 2566 16:03:5244
74 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สถานประกอบการ เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี30 สิงหาคม 2566 16:02:1440
75 ผู้แทนด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมบรรยายให้กับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา30 สิงหาคม 2566 11:44:0939
76 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเวลาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เปิดเวลา 06.00น. - 18.00น. ของทุกวัน ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 256616 สิงหาคม 2566 15:36:22160
77 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว3 สิงหาคม 2566 11:11:5340
78 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว3 สิงหาคม 2566 11:11:4049
79 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (KM) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 256526 กรกฎาคม 2566 21:03:2158
80 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมทำบุญและลงนามถวายพระพร ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา26 กรกฎาคม 2566 16:45:0554
81 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (CSR) ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานด่านฯ และอาคารที่พักอาศัย26 กรกฎาคม 2566 11:27:5241
82 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีและการว่าความในคดีฟอกเงิน จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด26 กรกฎาคม 2566 11:25:4342
83 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 กรกฎาคม 2566 19:24:1136
84 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานด้านการข่าวกองทัพบก17 กรกฎาคม 2566 19:42:5361
85 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง12 กรกฎาคม 2566 14:33:1286
86 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์6 กรกฎาคม 2566 17:20:2394
87 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 2566"5 กรกฎาคม 2566 15:41:0142
88 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี29 มิถุนายน 2566 19:17:4845
89 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 มิถุนายน 2566 21:46:0465
90 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้า ? ส่งออกสินค้า ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงพยาบาลโคกสูง 22 มิถุนายน 2566 20:15:2157
91 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคลังจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องสโมสร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ14 มิถุนายน 2566 17:08:0259
92 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกต่อคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย12 มิถุนายน 2566 18:31:0859
93 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ. 2566 ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่)9 มิถุนายน 2566 11:07:2864
94 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ9 มิถุนายน 2566 11:06:4958
95 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประกาศขายทอดตลอดของตกค้าง ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.7 มิถุนายน 2566 16:58:1477
96 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว6 มิถุนายน 2566 11:08:5043
97 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับ Mr.SARIM VUTHY รองหัวหน้าศุลกากรจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร6 มิถุนายน 2566 11:09:0454
98 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประกาศขายทอดตลอดของตกค้าง ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น.24 พฤษภาคม 2566 14:24:2170
99 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่รับฟังการปฎิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรคลองลึก12 พฤษภาคม 2566 15:22:4435
100 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดด่านพรมแดนบ้านคลองลึก1 พฤษภาคม 2566 21:52:0366
ผลลัพท์ทั้งหมด 231 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
เลขที่ 371 ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)3723-0313
อีเมล์ : arancustoms.ac@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ