นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 1,261 เข้าชมเดือนนี้
  • 30,499 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เลขที่ 371 ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)3723-0313
โทรสาร +66(0)3723-0312

ข่าวด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ26 กันยายน 2566 14:50:472
2 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการการพัฒนาทักษะผู้นำเข้าและส่งออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว13 กันยายน 2566 11:18:159
3 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR "มีแล้วแบ่งปัน"4 กันยายน 2566 18:43:0920
4 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 รุ่น 7130 สิงหาคม 2566 16:44:0316
5 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หลังใหม่30 สิงหาคม 2566 16:03:5213
6 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สถานประกอบการ เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี30 สิงหาคม 2566 16:02:1416
7 ผู้แทนด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมบรรยายให้กับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา30 สิงหาคม 2566 11:44:097
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเวลาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เปิดเวลา 06.00น. - 18.00น. ของทุกวัน ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 256616 สิงหาคม 2566 15:36:2253
9 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว3 สิงหาคม 2566 11:11:5317
10 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว3 สิงหาคม 2566 11:11:4015
11 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (KM) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 256526 กรกฎาคม 2566 21:03:2121
12 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมทำบุญและลงนามถวายพระพร ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา26 กรกฎาคม 2566 16:45:0525
13 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (CSR) ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานด่านฯ และอาคารที่พักอาศัย26 กรกฎาคม 2566 11:27:5214
14 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีและการว่าความในคดีฟอกเงิน จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด26 กรกฎาคม 2566 11:25:4314
15 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 กรกฎาคม 2566 19:24:1116
16 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานด้านการข่าวกองทัพบก17 กรกฎาคม 2566 19:42:5325
17 ด่านศุลกากรอรัญประเทศให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง12 กรกฎาคม 2566 14:33:1236
18 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์6 กรกฎาคม 2566 17:20:2337
19 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 2566"5 กรกฎาคม 2566 15:41:0118
20 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี29 มิถุนายน 2566 19:17:4826
21 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 มิถุนายน 2566 21:46:0429
22 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้า ? ส่งออกสินค้า ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงพยาบาลโคกสูง 22 มิถุนายน 2566 20:15:2118
23 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคลังจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องสโมสร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ14 มิถุนายน 2566 17:08:0226
24 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกต่อคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย12 มิถุนายน 2566 18:31:0827
25 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ. 2566 ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่)9 มิถุนายน 2566 11:07:2831
26 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ9 มิถุนายน 2566 11:06:4932
27 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประกาศขายทอดตลอดของตกค้าง ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.7 มิถุนายน 2566 16:58:1442
28 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว6 มิถุนายน 2566 11:08:5015
29 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับ Mr.SARIM VUTHY รองหัวหน้าศุลกากรจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร6 มิถุนายน 2566 11:09:0426
30 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประกาศขายทอดตลอดของตกค้าง ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น.24 พฤษภาคม 2566 14:24:2135
31 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่รับฟังการปฎิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรคลองลึก12 พฤษภาคม 2566 15:22:4414
32 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดด่านพรมแดนบ้านคลองลึก1 พฤษภาคม 2566 21:52:0319
33 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดระเบียบรถบริการขนส่งสาธารณะ (รถสองแถว) บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก28 เมษายน 2566 19:33:5315
34 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2566 26 เมษายน 2566 17:06:3430
35 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 25 เมษายน 256625 เมษายน 2566 16:30:0819
36 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประชุมหารือร่วมระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้า- ส่งออกสินค้าผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท)25 เมษายน 2566 10:54:3452
37 ด่านศุลกากรอรัญประเทศจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 256612 เมษายน 2566 18:15:4834
38 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงจากมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน และส่งต่อสู่ประเทศจีน11 เมษายน 2566 17:29:0721
39 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และผู้แทนหน่วยงาน CIQ ประจำด่านพรมแดนบ้านคลองลึกร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราวสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)11 เมษายน 2566 17:28:2129
40 ด่านศุลกากรอรัญประเทศประกาศขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 19 เมษายน 256611 เมษายน 2566 10:17:4341
41 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 25663 เมษายน 2566 16:50:1521
42 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (Local Customs-Business Cooperation Center : Aranyaprathet Customs House) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖29 มีนาคม 2566 15:48:1424
43 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่) และสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว20 มีนาคม 2566 17:03:3458
44 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทางบก จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก2 มีนาคม 2566 19:34:4571
45 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย24 กุมภาพันธ์ 2566 15:46:3524
46 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนการการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด และผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หารือเกี่ยวกับการทดสอบการเดินขบวนรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-ปอยเปต ประเทศกัมพูชา16 กุมภาพันธ์ 2566 16:36:2739
47 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมการสนทนากลุ่มเพื่อเสนอแนะแนวทางรวมทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบและความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับงานกรมศุลกากร15 กุมภาพันธ์ 2566 20:11:0118
48 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 1231 มกราคม 2566 13:36:4536
49 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ 30 มกราคม 2566 17:40:0839
50 ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา17 มกราคม 2566 13:39:2220
51 ด่านศุลกากรอรัญประเทศและสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านแจกรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักงานเทศบาลอรัญญประเทศ14 มกราคม 2566 18:37:5142
52 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดจราจรบริเวณช่องทางนำเข้า - ส่งออกสินค้าชั่วคราว สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนองเอี่ยน - สตึงบท)12 มกราคม 2566 18:59:5543
53 นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CIQ ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร (หนองเอี่ยน-สตึงบท)10 มกราคม 2566 20:13:1541
54 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CIQ ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) และจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก9 มกราคม 2566 08:30:4445
55 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแนวทางการให้บริการ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเปิดใช้ช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ชั่วคราว30 ธันวาคม 2565 15:38:2866
56 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามเหตุอัคคีภัยกาสิโน ณ กรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา29 ธันวาคม 2565 21:43:4138
57 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประชุมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ณ ด่านพรมแดนคลองลึก เนื่องจากเหตุอัคคีภัย กาสิโนแกรนด์ไดมอนต์ซิตี้ ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา29 ธันวาคม 2565 21:37:5347
58 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประธานช่องทางเข้า-ออกประเทศทางบก ด่านพรมแดนคลองลึก จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ กาสิโนแกรนด์ไดมอนต์ซิตี้ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา29 ธันวาคม 2565 17:02:5626
59 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉิน ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะที่ 2 27 ธันวาคม 2565 20:08:2216
60 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว17 ธันวาคม 2565 16:05:1351
61 คณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ศึกษาดูงานการนำเข้า - ส่งออกน้ำตาล ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ16 ธันวาคม 2565 10:26:2329
62 นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายศศิน ปงรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และคณะ เดินทางตรวจราชการ ณ พื้นที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ15 ธันวาคม 2565 16:55:0951
63 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม10 ธันวาคม 2565 21:15:5144
64 นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาและตรวจภูมิประเทศบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณที่จะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน (สะพานหนองเอี่ยน-สตึงบท) และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น30 พฤศจิกายน 2565 16:16:1053
65 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) ประเทศกัมพูชา 29 พฤศจิกายน 2565 20:31:2365
66 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว29 พฤศจิกายน 2565 11:04:3422
67 การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว25 พฤศจิกายน 2565 16:50:01119
68 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแผนการเปิดเดินรถไฟร่วมกันระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา23 พฤศจิกายน 2565 14:13:2140
69 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ดำเนินการฝังทำลายซากกระบือผ่านแดนที่ตกเป็นของแผ่นดิน23 พฤศจิกายน 2565 14:13:3267
70 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในโครงการนำร่องความร่วมมือการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา16 พฤศจิกายน 2565 14:33:4859
71 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอำเภออรัญประเทศ ราชอาณาจักรไทย กับกรุงปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว28 ตุลาคม 2565 12:10:4669
72 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะกรมกิจการชายแดนทหาร ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว28 ตุลาคม 2565 12:09:5537
73 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 19:10:1850
74 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA)19 ตุลาคม 2565 19:05:1261
75 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2565 18:46:2153
76 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256513 ตุลาคม 2565 18:41:3846
77 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรนำเข้าและส่งออก ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10 ตุลาคม 2565 17:38:4357
78 ประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 (ตามประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ ที่ 11/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565)5 ตุลาคม 2565 17:05:1670
79 +_+ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานระหว่างศุลกากรไทย-ศุลกากรกัมพูชา ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก+_+29 กันยายน 2565 13:26:4453
80 **_**ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ**_**29 กันยายน 2565 13:26:2636
81 ^_^ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดชายแดน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ^_^29 กันยายน 2565 13:26:1229
82 ประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 (ตามประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ ที่ 10/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565)20 กันยายน 2565 15:23:3758
83 ด่านศุลกากรอรัญประเทศเข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 8 กันยายน 2565 16:38:3330
84 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว5 กันยายน 2565 17:23:0551
85 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) 5 กันยายน 2565 17:21:0140
86 ประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ เรื่อง การนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรการผ่อนคลายในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ผ่านช่องทางด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ตามประกาศฯ ที่ 9/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565)1 กันยายน 2565 20:01:1999
87 ประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 (ตามประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ ที่ 8/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565)1 กันยายน 2565 19:57:3774
88 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และคณะบรรณาธิการข่าว กองทัพบก เนื่องในโอกาสนำสื่อมวลชนเดินทางเข้าบันทึกภาพทำสกู๊ฟข่าวการปฏิบัติภารกิจของ กองกำลังบูรพา31 สิงหาคม 2565 18:20:0056
89 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทางบก จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะประเภทรถยนต์ทุกชนิดที่สัญจรผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป31 สิงหาคม 2565 18:21:3869
90 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ ข้าราชการและนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า30 สิงหาคม 2565 11:54:5035
91 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ให้การต้อนรับ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดบึงกาฬและกรอบความร่วมมือ3 ประเทศ 9 จังหวัด26 สิงหาคม 2565 16:20:5848
92 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าวร่วม บก.ทท. รุ่นที่ 4 และคณาจารย์ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย26 สิงหาคม 2565 16:15:2579
93 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมงาน "เสริมแกร่ง SMEs สระแก้ว" โดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว (คบจ.สระแก้ว)25 สิงหาคม 2565 17:54:3568
94 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประกาศขายทอดตลาดของกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.(ตามประกาศด่านศุลกากรอรัญประเทศ ที่ 7/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565)23 สิงหาคม 2565 13:32:3266
95 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมประชุมจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย 16 สิงหาคม 2565 14:23:0460
96 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕13 สิงหาคม 2565 13:26:5755
97 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 11 สิงหาคม 2565 14:51:0838
98 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต ณ บริเวณสะพานข้ามแดน ไทย-กัมพูชา11 สิงหาคม 2565 14:49:08172
99 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดสระแก้ว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 สิงหาคม 2565 13:47:3334
100 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา และกรมทหารพรานที่ 1327 กรกฎาคม 2565 13:45:3857
ผลลัพท์ทั้งหมด 163 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
เลขที่ 371 ถ.สุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)3723-0313
อีเมล์ : arancustoms.ac@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ